Παλαιστής δέχεται επίθεση με καρέκλες από θεατές

Βροχή από καρέκλες.