-->

Ποδηλάτης πήγε να αποφύγει τα σκυλιά που τον κυνηγούσαν και έπεσε πάνω σε στύλο

Δεν κοίταζε μπροστά του ενώ έδιωχνε τα σκυλιά και έπεσε πάνω στο στύλο