Πως να μην ξεφορτώσετε το ποδήλατο σας από το αυτοκίνητο

Μια ειδική βάση για ποδήλατα.. θα απομάκρυνε τέτοιου είδους προβλήματα..