Το πιο εξελιγμένο σύστημα αρχειοθέτησης

Κατευθείαν στο συρτάρι.