-->

Τραγούδι αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες

Τα λόγια του πολεμιστή - Μαρία Αθανασοπούλου.

Έλληνες για πάντα.