Χορεύοντας με τον εαυτό μου μωρό

Χόρεψε μωρό μου!