Χορωδία πανεπιστημίου από την Ταϊβάν τραγουδάει την «Σαμιώτισσα»

Η χορωδία του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ταϊβάν τιμάει το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι με μια ξεχωριστή εκτέλεση της «Σαμιώτισσας» σε αγγλικό στίχο.

Πηγή