Μπερδεμένα ζώα που συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι

Πολλές φορές τα ζώα συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι.