-->

Πως μπορείς να κάνεις να μοιάζει αόρατο ένα γυάλινο ποτήρι

Με το πείραμα αυτό ανακάλυψε τι συμβαίνει όταν δυο διαφανή υλικά έχουν τον ίδιο δείκτη διάθλασης.