Άπιστος - Λευτέρης Πανταζής

Δεν μένω εγώ πιστός σε μια γυναίκα

Σαν και εσένα θέλω άλλες 10