Πως θα αντιδρούσατε αν πηγαίνατε σινεμά και έπρεπε να κάτσετε δίπλα σε αυτούς τους άντρες

Πρόκειται για διαφημιστικό σποτ της μπύρας Carlsberg.