Δείτε την διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να φτιαχτεί η ζάχαρη

Στις μέρες μας η παρασκευή ζάχαρης, λόγω των βαρέων μηχανημάτων που απαιτούνται είναι βιομηχανική και πραγματοποιείται από ειδικά προς τούτο εργοστάσια καλούμενα βιομηχανίες ζαχάρεως.