Η νέα διαφήμιση των Windows 8 - Beautiful and Fast

Δεν μπορούσες σε καμία περίπτωση να μαντέψεις ότι θα διαφήμιζε τα Windows 8.