Οι διακοπές του φτωχού


Που θα κάνει διακοπές ο φτωχός.