Φοβιτσιάρης δημοσιογράφος ήθελε να κάνει ρεπορτάζ σε πτηνοτροφείο

Παιδί του χωριού ο δημοσιογράφος.. δείχνει την εξοικείωση του με τα κοκόρια