-->

Επιστημονικό πείραμα στην τάξη με θεαματική αποτυχία

Τα συστήματα πυρασφάλειας δεν ανέχονται τέτοια πειράματα δίπλα τους..