Τι μπορείς να κάνεις για να σταματήσεις ένα φορτηγό

Ρίξτου μια πέτρα.