-->

Ένας απλός τρόπος για να εξασφαλίσουμε φωτισμό χωρίς την ΔΕΗ

Aπλός τρόπος για να έχουμε φωτισμό χωρίς να εξαρτώμαστε από την ΔΕΗ. Με την χρήση ενός μικρού φωτοβολταϊκού 10w.