Φοβάμαι - Στέλιος Ρόκκος

Φοβάμαι φοβάμαι φοβάμαι

μην ακούς τι λέω.

Φοβάμαι φοβάμαι φοβάμαι

μην ακούς τι λέω.