-->

Αυτό θα πει να ανοίγει η γη να σε καταπιεί

Προφανώς το μπαρ δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του κτιρίου.