Πως φτιάχνονται τα γυάλινα μπουκάλια

Για να κατασκευάσουμε γυάλινα αντικείμενα, αναμιγνύουμε σε συγκεκριμένες αναλογίες άμμο, σόδα, μαρμαρόσκονη, δολομίτη και νεφελοσιενίτη.