Γυναίκα τραυματίζεται στην προσπάθεια να φτιάξει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο της

Απ' ότι φαίνεται η γυναίκα δεν γνώριζε ότι έπρεπε να αφήσει να κρυώσει η μηχανή του αυτοκινήτου για να ανοίξει την τάπα του ψυγείου.