-->

Κάτι άντρες παιδιά - Αγγελική Ηλιάδη

Κάτι άντρες παιδιά μας παιδεύουνε

Μα αυτούς μια ζωή θα λατρεύουμε

Κάτι άντρες παιδιά μας κουράζουνε

Μας πονάνε, μα δεν τους αλλάζουμε