-->

Παρακολουθήστε πως φτιάχνονται οι κινητήρες αυτοκινήτων

Η συμμετοχή του ανθρώπου στην παραγωγή των κινητήρων είναι πολύ μικρή.