-->

Γιατί δεν κάνει να κλέβουμε τα κουπιά από τις βάρκες

Γιατί μπορεί να γίνουν πατερίτσες..