Κρύψε με - Γιώργος Γιαννιάς

Κρύψε με στην αγκαλιά σου

κρύψε με μες τα φιλιά σου

κρύψε με μες στη ζωή σου