Ποιός μάγος φέρνει την ζωή;

Ο πιο τέλειος ζωγράφος.