Μεγάλη Παρασκευή - Επιτάφιος Θρήνος

Το σώμα και η ψυχή μας.. στα χέρια σου!!!