Μες τα δύο της μάτια - Στέλιος Ρόκκος

Θέλω μες τα δύο της μάτια να κοιτάζω

μες τα δύο της μάτια να κοιτάζω