-->

Μια Χαρά - Χρήστος Χολίδης

Όλα τα 'θελες δικά σου, κι όλα στα 'δινα εγώ

στα μεγάλα όνειρα σου, πάντα με έβλεπες μικρο.

Όλα τα 'θελες δικα σου, το μυαλό μου την καρδιά

ότι πήρες χάρισμα σου

Τώρα είμαι μια χαρά.