-->

Πως αλλάζει η όψη του προσώπου χρησιμοποιώντας τον φωτισμό

Το ανθρώπινο πρόσωπο αλλάζει η όψη όταν πέφτει πάνω του φώς από διάφορετικές γωνίες.