Ο ουρακοτάγκος που ντρέπεται όταν τον κοιτάζουν οι γυναίκες

Ντροπαλός ουρακοτάγκος σε ζωολογικό κήπο.