Δραπέτευσε από το παράθυρο για να μην τον δείρει ο απατημένος σύζυγος

Ο σύζυγος έπιασε την γυναίκα του να τον απατάει και εκείνος επέλεξε να φύγει από το παράθυρο, για να μη φάει ξύλο.