-->

Δείτε με τι περιπολικά κυκλοφορούν στο Dubai

Τα περιπολικά με τα οποία κυκλοφορούν είναι Lambo, Ferrari, Camaro.