Πως μπορείς να ανοίξεις πόρτα αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας μια πατάτα

Η καλύτερη λύση είναι πάντα να χρησιμοποιήσεις το κλειδί.