-->

Πως να είμαι - Ησαΐας Ματιάμπα

Πως να είμαι όταν μου ζητάς να περιμένω

Πως να είμαι όταν με κοιτάς με άδειο βλέμα.