Πως διασχίζουν ποταμό στη Ρωσία

Χρειάζονται μόνο δυο εκσκαφείς.