-->

Πως διασχίζεις ένα ποταμό χρησιμοποιώντας δύο εκσκαφείς

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη γέφυρα σε ποταμό της Ρωσίας.. επιστρατεύεις δύο εκσκαφείς και το πρόβλημα λύνεται αμέσως.