Πριν το γάμο και μετά το γάμο

Πως είναι η συζήτηση ενός άντρα και μιας γυναίκας πριν το γάμο και πως γίνεται μετά το γάμο.