-->

Προσπέραση scooter από το αντίθετο ρεύμα με δραματική κατάληξη

Τα τραγικά αποτελέσματα των ανόητων προσπεράσεων..