-->

Στρατιώτης που προσπαθεί απεγνωσμένα να σπάσει τούβλα

Απεγνωσμένες προσπάθειες για το επιθυμητό αποτέλεσμα.