Τι συμβαίνει στις ταινίες και τι στην πραγματική ζωή

Όλα είναι πιο εύκολα στις ταινίες.