Τεράστια γερανογέφυρα ξυλείας καταρρέει σαν ψεύτικη

Προφανώς η τεράστια γερανογέφυρα δεν έπεσε εξαιτίας κάποιου λάθους χειρισμού, αλλά έγινε σκόπιμα λόγο παλαιότητας.