Δημιούργησαν τεχνητό βραχίονα που μπορεί να φορέσει βέρα

Τεχνητός βραχίονας στον οποίο μπορεί να φορεθεί βέρα