Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ EUROVISION

Η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση στη EUROVISION 2013. Θυμηθήτε το τραγούδι ΕΔΩ