Πως γκρεμίζουν τους τοίχους στο Ιράκ

Γλίτωσε παρά τρίχα.