Τόσο περίπου σ'αγαπώ - Νίνο

Από την γη ως το φεγγάρι και

από το φεγγάρι πίσω εδώ

και όλο αυτό κάν' το επί χίλια

τόσο περίπου σ'αγαπώ. Νίνο