Πως εκπαιδεύονται οι Τούρκοι αστυνομικοί ώστε να αντέχουν το σπρέι πιπεριού

Όποιος έχει σχετική εμπειρία με σπρέι πιπεριού μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι.