-->

Υπολογιστής 2000 ετών κατασκευασμένος στην αρχαία Ελλάδα

Ο μηχανισμός αυτός θα ήταν αξιοσημείωτος ακόμα και αν ήταν λιγότερο έξυπνος από ό,τι είναι. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην ιστορία.