-->

Δείτε πως ένας άντρας με γυμνά χέρια έσωσε γάτα που την είχε πιάσει βόας

Ο βόας είχε αρχίσει να σφίγγει τη γάτα, όταν επέμβηκε ο άντρας και την έσωσε.